Hero

  • رآکتور تصفیه

    سبد محصولات شرکت سبز پالایش ساتراپ شامل دو دسته اصلی انواع کود فسفاته و نیتراته و همینطور رآکتور تصفیه پساب می شود. محصول دوم در واقع خروجی ر