Hero

  • سبز پالایش ساتراپ در برنامه حرف حساب

    استارتاپ سبز پالایش ساتراپ به عنوان یکی از دو استارتاپ برتر شناخته شده از طرف پارک فناوری پردیس جهت حضور در برنامه تلویزیونی "حرف حساب"

  • سبز پالایش ساتراپ در اینوتکس پیچ

    شرکت سبز پالایش ساتراپ، در پیش مسابقات هشتمین دوره اینوتکس پیچ 2019 که در کل کشور در 7 شهر بزرگ برگزار شد، در سطح استان تهران به عنوان یکی از سه

  • بازدید دکتر نوبخت

    بازدید آقای دکتر نوبخت از شرکت سبز پالایش ساتراپ مستقر در مرکز رشد ملی نخبگان پارک فناوری پردیس در تاریخ سوم دی ماه ۹۷