Hero

بازدید دکتر نوبخت

بازدید آقای دکتر نوبخت از شرکت سبز پالایش ساتراپ مستقر در مرکز رشد ملی نخبگان پارک فناوری پردیس در تاریخ سوم دی ماه ۹۷